Podmienky prenájmu

Súkromné osoby alebo živnostníci :

• platný vodičský preukaz skupiny „B“
• platný občiansky preukaz
• spíšeme s Vami Zmluvu o prenájme motorového vozidla
• zloženie zálohy vo výške od 300 do 1000 € (v závislosti od druhu vozidla v hotovosti), ktorú Vám vrátime pri vrátení vozidla
• platba vopred za prenájom vozidla v hotovosti
• platné vodičské preukazy ostatných vodičov, v prípade, že bude na vozidle jazdiť viac osôb (max. 3) .
• umytie vozidla a vyčistenie interiéru: 5 + 5 € (5 € interiér, 5 € exteriér) – účtuje sa pri vrátení znečisteného alebo zle umytého vozidla / interiéru (napr. koberce od blata atď.)

Právnické osoby (s.r.o., a.s. a pod.):

• platný doklad totožnosti štatutárneho zástupcu
• platné vodičské preukazy zamestnancov, ktorí budú na vozidle jazdiť (max. 3)
• zložiť zálohu za prípadné poškodenia vozidla vo výške 300 € v hotovosti
• aktuálny výpis z OR
• umytie vozidla a vyčistenie interiéru: 5 + 5 € (5 € interiér, 5 € exteriér) – účtuje sa pri vrátení znečisteného alebo zle umytého vozidla / interiéru (napr. koberce od blata atď.)

 

Vo vozidlách je zakázané fajčiť a prevážať domáce zvieratá.
• Pri porušení zákazu fajčenia účtujeme tepovací poplatok 50 €.
• Pri znečistení sedadiel chlpami zvierat účtujeme tepovací poplatok 30 €.